Shpalljet e fundit 5343 Rendit sipas:Datës Çmimit
Shifra: 129436  Data:    Vendi:  Prishtinë
Emri:R H
Adresa:L.Spitalit
45€
Emri:Art Caffe
Adresa:rr. Agim Ramadani
200€
Emri:d... do. ..
Adresa:
Emri:
Adresa:
8000€
Emri:Blerina Kastrati
Adresa:Lakrishte l5/42
300€
Emri:Lira
Adresa:
100€
Shifra: 129426  Data:    Vendi:  Prishtinë
Emri:Besi
Adresa:
Shifra: 129425  Data:    Vendi:  Prishtinë
Emri:Oral Agushi
Adresa:Emshir
Emri:Linda Zeqiri
Adresa:Dardani
Shifra: 129420  Data:    Vendi:  Prishtinë
Emri:Nebih Zogjani
Adresa:Fushe Kosove
Emri:Linda Zeqiri
Adresa:Dardani
200€
Emri:Arbeni Jusa
Adresa:
Shifra: 129413  Data:    Vendi:  Prishtinë
Emri:v s
Adresa:Arberia
14000€
Emri:Bedrije Gashi
Adresa:rr. Robert Gajdiku 112
120€
Shifra: 129410  Data:    Vendi:  Prishtinë
Emri:Anton Behrami
Adresa:Dardani
Shifra: 129408  Data:    Vendi:  Prishtinë
Emri:
Adresa: