Kërko shpalljet
Kategoria
Nën kategoria
Zgjedhja
Opcion
   
Kërkimi i avancuar
Te dhenat per shpallje:
Shifra 202083
Kategoria Rreth punës / Punë / Të tjera
Data e publikimit 24.07.2013 10:48
   
Pranimin e pese (5) punetoreve per pune ne teren per realizimin e projekteve te Shoqates tone.
Emri: Fondacioni Humanitar Melosi Qyteti: Prishtinë
Adresa: Rr.Gazmend Zajmi Nr.34   Vendi:
Nr. i telefonit: 045 320 562   Email-i: shoqatahumanitaremelosi@hotmail.com