Kerkoj pune / Ekonomiste
34

Përmbajtja

Kerkoj pune si Ekonomiste:
- Regjistrim të faturave të shijtes, blerjes dhe shpenzimeve,
- Mbajtja e evidencës për regjistrat,
- Regjistrim te stokut dhe menaxhim,
- Asistime në punë tjera të kontabilitetit dhe menaxhimit te librave financiar,