Redaksia

Lexues të nderuar shpalljet në këtë ueb faqe para publikimit kontrollohen nga stafi përgjegjës i redaksisë. Shpalljet zakonisht qëndrojnë 30 ditë, por ju ofrojmë edhe mundësinë që të caktoni afatin kohor sipas nevojës suaj ( 45 ditë,60 ditë apo 90 ditë).

Shpalljet tuaja mundeni edhe vet ti menaxhoni, për këtë duhet vetëm një herë të vertetohemi per identitieti tuaj, qe ju jeni person serioz ku ueb-in tonë e keni në dispozicion 24/7/365 ditë online.

Ju lutem që shpalljet mos ti dërgoninga dy – tre herë brenda dite për arsye thjeshtë profesionale.

Të gjitha shpalljet janë të ndara sipas rubrikave përkatëse.

SERIOZITETIN TONE MUND TA PROVONI !

Me respekt, Redaksia – Oferta Suksesi