Kontaktoni Tani
Timi Invest

Timi Invest

Shërbime

TIMI Invest është institucion mikro-financiar i cili ofron produkte/shërbime financiare artaktive për të gjithë qytetarët e Republikës së Kosovës dhe gjithashtu ofron mundësi investimi fitim-prurës për investitorët e sajë.