Ofroj pune per 4 persona
3013

Përmbajtja

Kompania MAB shpk Ofron pune per 4 punetor:
* 3 mjeshter për keramika,
* 1 punetor për fuga,
- orari dhe pagesa me marrveshje.
- Lokacioni i punes është në Prishtinë.
Adresa e zyres: Rr. Shefki Kuleta ne Fushë Kosovë.