PUNO NGA SHTËPIA SI MËSIMDHËS
3125

Përmbajtja

Qendra Arsimore “GJENIU” Kosovë, Shqipëri, Troje dhe Diasporë.

PLATFORMË DIGJITALE

www.gjeniu.org

Kjo platformë është unike e cila mundëson që Ju të punoni nga shtëpia dhe pa shkëputje nga puna.
Nxënësit, studentët dhe të gjithë të tjerët që janë të interesuar mësimet e tyre i marrin nga cili do vend që ndodhen, kur të dojnë dhe sa herë që kan nevojë mund t’i përsëritin ato.
Kjo platformë është aktive dhe ka kaluar me sukses fazën e pilotimit.
Lëndë aktive është fizika, që akoma kërkohen mësimdhënës të klasave tjera.
Platforma digjitale e të nxënit nga distanca, e-learning: www.gjeniu.org, mbulon të gjitha nivelet e arsimit, në Kosovë, Shqipëri, Troje shqiptare dhe diasporë.

Jemi në kërkim të mësimdhënësve për lëndë:
- Gjuhë shqipe
- Gjuhë angleze
- Gjuhë gjermane
- Gjuhë tjera të huaja
- Matematikë
- Fizikë
- Kimi
- Biologji
- Histori
- Gjeografi
- Ed. Qytetare
- Art figurativ
- Kulturë muzikore
- Punë dore
- Natyra dhe njeriu
- Lëndë profesionale për SHML
- Lëndë të fakultetit
- Lëndë me zgjedhje
Dergoni CV-ne tuaj, ne email: [email protected].
Per me shume vizitojeni Platformën digjitale www.gjeniu.org