Ofroj pune per mjeshter te ndertimit
3284

Përmbajtja

Për shkak të zgjerimit të kapacitetit punues, NNSH P&I zgjeron edhe ekipin punues dhe ka nevojë për mjeshtër të ndërtimit.

Detyrat dhe përgjegjësitë
- Punimi i themeleve
- Punimi i armatures
- Punet e latimit(Tesar)
- Betonimi
- Punimi i dyshemeve me produkte të betonit
- Të jetë i gatshëm të bëjë breza përforcues betoni në gjysmën e lartësisë së murit ose sipas specifikimit në project,
- Muratimi i mureve
- Ndërtimi i kulmeve
- Kandidatet e interesuarit për punësim rreth kushteve që kërkohen mund të informohen ne numrat kontaktues.
Info: 045 645 056 ose 045 590 888
Adresa Rr. Ukshin KOvacica lagjja Mati-1 ne Prishtine