Ofroj pune per planifikues/e për oraret e personelit
1896

Përmbajtja

KiKxxl / EvroTarget L.L.C ofron pune per Planifikues të orareve të personelit. Detyrat / Planifikimi i burimeve njerëzore në bazë të kërkesave të projektit, Kontrolli i performancës ditore dhe krahasimi i rezultateve të mëparshme, Ndërmarrja e masave të përshtatshme dhe zbatimi i tyre, Analizimi i të dhënave në sistem, Person kontaktues në mes të kompanisë dhe punëdhënësit në kohë reale.
Kërkesat I/e diplomuar në një fushe përkatëse, Njohja e gjuhës angleze e obligueshme dhe njohja e gjuhës gjermane e preferueshme, Kompetencë për të punuar i pavarur dhe në mënyrë të strukturuar, Afinitet për të punuar me numra dhe tema abstratke, Aftësi të forta logjike e analitike, Përdorim i avancuar i aplikacioneve MS Office, veçanarisht Excel, Ndërgjegjshmëri të lartë në raport me cilësinë dhe lojalitet ndaj kompanisë, Rezistent ndaj stresit dhe ngarkesave si dhe aftësi argumentimi në mënyrë bindëse, Integritet personal, Entuziast/e rreth trajtimit të temave komplekse.
Çfarë ofrojmë / Stabilitet kontraktual në respektim të plotë të ligjit të punës, Pagë të lartë dhe të rregullt, Sigurim shëndetësor, Ambient modern dhe të sigurt të punës, Shujtë ditore, kafe, çaj dhe ujë pa kufi. Apliko tani, duke dërguar CV-ën në email [email protected]. Adresa rruga Isa Kastrati nr104 ne Prishtine.