Ofroj pune per 2 React.js developers
2704

Përmbajtja

Kompania Ornio ofron pune per dy React.js developers zhvillues të mirë në JavaScript që janë të aftë me React.js. Fokusi kryesor do të jetë zhvillimi i komponenteve të user interface dhe implementimi i tyre duke u bazur në njohurit/praktikat më të mira në React.js. Adresa rruga Aziz Kelmendi nr31/7 ne Prishtine.