Ofroj pune
2228

Përmbajtja

"Top School" ofron punë për një Mësimdhënëse të Matematikës për punë në kurs.
Kushtet e kërkuara: kandidatët e interesuar duhet të kenë Diplomën e Fakultetit të Shkencave
Matematiko-Natyrore ose të jenë apsolventë.
Orari dhe pagesa me marrëveshje. Adresa: Lagjja Ulpiane në Prishtinë.