Shes Skele&Shtylla
282

Përmbajtja

Ceni&Guven mirret me prodhimin e Skeleve dhe Shtyllave .
Ceni&Guven prodhon kater Modele te Skeleve : Modeli Turk, Modeli Tobler , Modeli Italian, Modeli Italian ALPI
Ceni&Guven prodhon shtylla me gjatesi 3m 3.5m 4m 4.5m 5m 5.5m
Adresa rruga Enver Miftari p.n ne Gjilan/Kosove.