Ofroj pune / shites
918

Përmbajtja

Akoma Te ISAKU ofron pune per punetore/ Shitës

• Të ketë të mbaruar së paku Shkollën e mesme,
• Të ketë aftësi të shkëlqyeshme komunikimi me punonjësit dhe klientët,
• Të ketë aftësi për të punuar nën presion dhe me orar fleksibil,
• Përvoj pune ne shitje,

Përshkrimi I detyrave dhe përgjegjësive:
• Paraqitja në mënyrë adekuate para klientit,
• Njihet me kërkesën e klientit,
• Informon klientin për produktet,
• Informon klientin lidhur me çmimet e produkteve dhe mënyren e pagesës,
• Ndihmon klientin në marrjen e vendimeve,
• Kryen detyra të tjera lidhur me shitjen e produkteve.
• Batjen e mallit nga depoja neper rafte palimin e mallit
• Paga 530 euro Neto
Mënyra e Aplikimit
Kandidatët e interesuar munde te vin ne lokalet tona per ta mbushur aplikacionin
Adresa: Magjistrlaja Prishtine-Ferizaj Km5,Graqanice
Tel : 044/147-489 e-mail: [email protected]