Ofroj pune / Asisitente Juridike
1470

Përmbajtja

ZYRA PËR SHËRBIME JURIDIKE & PATUNDSHMËRI PIRRO OFFICE hap konkurs për Juriste.
Kualifikimet e kërkuara për Juriste:
• Të jetë e diplomuar në Fakultetin Juridik;
• Të ketë përvojë pune si juriste;
• Të ketë njohuri në shkresa, ankesa, padi, kontrata dhe shërbime të tjera juridike;
• Të jetë komunikative;
• Të ketë aftësi kompjuterike.
Konkursi do të jetë i hapur 15 ditë që nga dita e shpalljes.
Të interesuarat të dërgojnë CV-në e tyre në email: [email protected]
Kontakti nga ora 9:00 deri në ora 16:00 në numrin +383 44/49/260-075
Adresa rruga Johan V. Hahn nr41/6 ne Prishtinë.