Shpalljet e fundit 1979 Rendit sipas:Datës Çmimit
Emri:AA
Adresa:
Emri:KK
Adresa:
Emri:PA
Adresa:
20€
Shifra: 122987  Data:    Vendi:  Prishtinë
Emri:AA
Adresa: