Ofroj pune
1880

Përmbajtja

Dibrani Transport nga Gjermania për Kosovë ofron pune per punëtor me profesion vozites/shofer për Gjermani, kandidati duhet te kenë përvoje pune qoftë në Shqipëri ,Greqi ,Itali apo ne shtetet e Evropës, puna është per vozitjen e kamionëve 7.5 t dhe 3,5 t. Me këto mjete behet grumbullimi i mallrave të ndryshme nëpër Gjermani ne depon tonë ne Shtuttgart. Pos asaj vozitesi/shoferi një pjesë të kohës e kalon ne byro në komunikim me publikun d.m.th përgatitjen e dokumenteve për teren. Vozitesi/Shoferi është e doemosdorshme të jetë i komunikueshëm me publikun në telefona dhe biseda praktike deri sa të jetë në zyre. vozitesi/Shoferi ka për detyre te komunikoj edhe jashtë zyrës me kërkesat që bëhen përmes lidhjes telefonike. Komunikimi është me klient shqiptar i % dhe duhet te flet rrjedhshëm shqipen,por edhe gjuha gjermane apo anglishte është e domosdoshme se paku për komunikim bazë te din diçka. Info +49 172 134 9196, +383 44 410 798, +383 43 861 733,
Adresa Steiermärker str 48, 70469 Stuttgart, ne Kosove-Prishtine.
[email protected]